יום ד', יז’ באייר תשע”ט
דף הבית מרחבי הכיתות מקצועות הלימוד הפרפרים של עומר הנהגת שמ"ש גלריית תמונות חדר מורים

שיעור ראשון : 8:00-8:50 שיעור שני : 8:50-9:35 ארוחת עשר : 9:35-9:45 הפסקה : 9:45-10:10 שיעור שלישי : 10:10-11:00 שיעור רביעי : 11:00-11:50 הפסקה : 11:50-12:00 שיעור חמישי : 12:00-12:45 שיעור שישי : 12:45-13:30 הפסקה : 13:30-13:40 שיעור שביעי : 13:40-14:25 שיעור שמיני : 14:25-15:10​

 
 
עיתון בית הספר
התוצרים שלנו
מרחב הייעוץ